whitney worez the ritz raleigh nc 1.18 sound session-11